Betingelser for bruk av nettstedet

Dette nettstedet, www.optimaldesign.no (heretter "nettstedet") er opprettet, eid, drevet og vedlikeholdt av og på vegne av Optimal Design, en underavdeling hos PM Entreprenør AS, Sagstuveien 2B, 1914 Ytre Enebakk, Norge (heretter "Optimal Design"). Optimal Design kan til enhver tid og helt etter eget skjønn, endre, legge til eller slette enhver del av betingelsene ved å oppdatere innholdet på denne siden. Du anbefales å besøke denne siden fra tid til annen for å se om det er foretatt noen oppdateringer. Optimal Design kan, helt etter eget skjønn, til enhver tid avvikle nettstedet uten at det krever noen forhåndsvarsel.

Opphavsrett

Teksten, bildene, grafikken, lyd- og animasjonsfilene og all annen informasjon og måten de grafisk representeres på dette nettstedet, samt oppsettet og strukturen til nettstedet som sådan, er alle underlagt Optimal Designs opphavsrett, med mindre noe annet er angitt. Nettstedet, eller en del av det, kan ikke kopieres eller distribueres, ei heller kan nettstedet eller noen del av det modifiseres eller legges ut på andre nettsteder, uten forhåndstillatelse fra Optimal Design, og under forutsetning om at innholdet ikke modifiseres på noen måte og at alle copyright- og eiendomsmerknader beholdes.

Varemerke

Alle varemerker, servicemerker og merkenavn som vises på nettstedet er beskyttet av varemerkerettighetene til Optimal Design, med mindre noe annet er angitt. Dette gjelder i særdeleshet for Optimal Designs logo og symboler. Verken dette nettstedet, eller noe av materialet det inneholder, skal på noen måte gi eller bli tatt for å gi noen person en lisens til Optimal Designs åndsrettigheter.

Garanti

Opplysningene på dette nettstedet gis av Optimal Design "som det er" og gis, i den utstrekning det er tillatt av gjeldende lover, uten garanti av noe slag, uttrykt eller underforstått. Selv om vi mener denne informasjonen er nøyaktig, kan den inneholde feil eller unøyaktigheter. Optimal Design verken fremholder eller garanterer at funksjonene eller programmene på dette nettstedet vil være feilfrie eller uten avbrudd. Optimal Design garanterer ikke at serveren og/eller nettstedet er fri for virus eller andre skadelige komponenter. Optimal Design fremholder ikke at materialet på dette nettstedet er passende og/eller tilgjengelig for bruk på andre steder. Tilgang til materialet fra et territorium der innholdet er ulovlig er forbudt.

Ansvarsfraskrivelse

Optimal Design fraskriver seg uttrykkelig ethvert erstatningsansvar for feil som kan inntreffe på grunn av systemfeil eller (midlertidig eller permanent) svikt av nettstedet, dets bruk eller andre verktøy. I den største grad det er mulig under gjeldende lov, kan Optimal Design ikke holdes erstatningsansvarlig for eventuelle skader som inntreffer som følge av bruk av, eller manglende mulighet til å bruke, nettstedet.

Lenker til tredjepartssider

Optimal Design gjør tilgjengelig lenker til tredjepartssider, som for eksempel Optimal Designs samarbeidspartnere, som en tjeneste. Når du aktiverer disse lenkene forlater du www.optimaldesign.no, og Optimal Design fraskriver seg ethvert ansvar for innholdet eller tjenestene på de nettsteder det linkes til, herunder endringer i innholdet eller tjenestene som måtte foretas etter at linken er lagt ut hos Optimal Design. Bruken av disse lenkene er på din egen risiko. Du har ikke lov til å lage lenker til nettstedet på ditt eget nettsted eller på noe annet nettsted uten skriftlig forhåndstillatelse fra Optimal Design.

Konfidensiell og beskyttet informasjon

Om besøkende kommer med tilbakemeldinger til www.optimaldesign.no som for eksempel spørsmål, kommentarer eller forslag - skal informasjonen anses som ikke-konfidensiell og Optimal Design skal ikke ha forpliktelser av noe slag med hensyn til hemmelighold av denne informasjonen. Videre skal Optimal Design ha rettigheter til å reprodusere, bruke, legge frem og distribuere informasjonen til andre uten noen form for restriksjoner. Optimal Design skal også ha rettighetene til å bruke eventuelle ideer, konsepter, kompetanse eller teknikker som måtte ligge i slik informasjon til et hvilket som helst formål. Derfor skal Optimal Design ikke være ansvarlig for noe eventuelt tap, kostnad eller skade inkludert, men ikke begrenset til, betaling av kompensasjon i forbindelse med denne informasjonen eller materialet.

Kontakt

Hvis du har noen spørsmål om disse betingelsene, kan du enten sende dem til adressen oppgitt ovenfor eller sende oss en e-post ved å bruke vårt kontaktskjema.

Atskillelsesklausul

Skulle noen del av eller en bestemmelse i disse betingelsene bli holdt ikke rettskraftig eller i konflikt med den gjeldende loven i noen jurisdiksjon, skal ikke dette ha noen effekt på de gjenværende delene eller bestemmelsene.

Gjeldende lov

Nettstedet er hovedsakelig rettet mot det norske marked, og Optimal Design forholder seg derfor alene etter norske myndigheter og norsk lovgivning.

Verneting

Enhver og alle tvister i forbindelse med disse betingelsene skal være underlagt den eksklusive kompetansen til det aktuelle vernetinget i Oslo/Akershus, Norge.