Inter Pares

Inter Pares - grafisk design.

Oppdrag:
Inter Pares er et konsulentbyrå som yter tjenester i forhold til bedriftsutvikling. De hadde behov for en ny logo og en visuell profil, samt korrespondanse- og markedsføringsmateriell.

Løsning:
Etter et stadie med flere konseptskisser, valgte kunden en logo som uttrykker forskjeller innenfor et gitt format. Utgangspunktet til logoen og dobbeltspiralen var byråets hovedfokus om å hjelpe ulike avdelingsledere e.l. til å utvikle bedriften via tettere og bedre samarbeid. Fargevalget ble bestemt av kunden, hvor de hevdet at dyp lilla (nesten aubergine) representerte noe som var trygt og tillitsfullt. 

Elementer utført:
Logo / Visuell identitet / Brevark / Konvolutt / Visittkort