Birmingham Divercity

Birmingham Divercity.

Oppdrag:
Birmingham Divercity er en datterorganisasjon under Birmingham Forward. De hadde ingen nettside fra før, men skulle nå ha en nettside som lignet på Birmingham Forwards nettside men med utganspunkt i deres egen visuelle identitet. De ønsket å fremstå som en seriøs interesseorganisasjon for inkludering og likestilling av arbeidstakere med minoritetsbakgrunn både i det offentlige og private markedet.

Løsning:
Optimal Design tilpasset Birmingham Forwards tidligere design med innslag av varm grønn, blå og rød fra den visuelle identiteten til Birmingham Divercity. Vi utviklet en XHTML/CSS mal som var tilpasset det første nivå (enkel A) til W3C's WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0. Dette ble gjort fordi brukervennlighet og tilgjengelighet er viktige faktorer for nettsteder som hendvender seg til den offentlige sektoren.

Elementer utført:
Design / XHTML / CSS / WAI-A WCAG 1.0