Birmingham Future

Birmingham Future.

Oppdrag:
Birmingham Future er en datterorganisasjon av interesse- og lobbyorganisasjonen Birmingham Forward. De hadde ingen nettside fra før, men skulle nå ha en nettside som lignet på Birmingham Forwards nettside men med utganspunkt i deres egen visuelle identitet.

Løsning:
Optimal Design tilpasset Birmingham Forwards tidligere design. Fargene er i hovedsak blå, rød og grønn med utgangspunkt i organisasjonens logo. Vi utviklet deretter en XHTML/CSS mal for en skreddersydd publiseringsløsning.

Elementer utført:
Design / XHTML / CSS