Christ the King R.C. School

Christ the King RC School

Oppdrag:
Christ the King School ønsket en mer profesjonell webdesign i håp om å fremstå som en seriøs skole, og samtidig bedre kommunikasjonen mellom skole, foreldre, elever og lokalmiljø ved å legge ut viktig og relevant informasjon.

Løsning:
Optimal Design designet en ren og stilfull layout med utgangspunkt i fargene til skolens logo. Under utviklingsprosessen ble det også lagt vekt på at navigeringen skulle være oversiktlig og brukervennlig.

Elementer utført:
Design / XHTML / CSS