Matthew Boulton College

Matthew Boulton College

Oppdrag:
Matthew Boulton College ønsket en total oppgradering av sitt nettsted i forbindelse med at de fysisk skulle flytte inn i et splitter nytt bygg i Birmingham sentrum. Deres egen grafiske avdeling hadde selv kommet opp med det visulle konseptet, men de trengte hjelp til implementering av designen for en skreddersydd publiseringsløsning.

Løsning:
Designen ble justert for så å bli konvertert til en ny mal. Malen ble utarbeidet uten tabeller, slik at layouten og designen kan styres med utvidet bruk av CSS filer. Dette var nødvendig siden kunden ville bruke et publiseringsverktøy. Engelske diskrimineringslover legger enkelte føringer og retningslinjer for nettsteder, særlig de som publiseres av høyere utdanningsinstitusjoner. Det var derfor viktig at det grafiske brukergrensesnittet ble utviklet etter de internasjonale retningslinjene for tilgjengelighet og brukervennlighet (se www.w3c.org/wai).

Elementer utført:
Tilpasning av design / XHTML / CSS / Generell søkemotoroptimalisering / Tilgjengelighet / Brukervennlighet